Welkom op de website van de Wilhelminaschool

Ook in het schooljaar 2016-2017 houden wij u in grote lijnen op de hoogte van het wel en wee bij ons op school.  Sinds kort wordt u via de app van het ouderportaal op de hoogte gehouden van wat er in de klas van uw kind zoal wordt gedaan. Bent u nieuw en op zoek naar informatie over onze school, dan kunt u dat allemaal terug vinden op deze site. 

 


We hebben het nieuwe klimrek officieel geopend met de groepen 1 en 2 en meneer Bart, meneer Rob, meneer Sjef en juf Corine. Meneer Rob zong met ons een speciaal aangeleerd klimrek liedje en Meneer Bart mocht als eerste het klimrek uitproberen. Daarna was het de beurt aan alle kinderen om te klimmen en te glijden. Yes! Wij zijn ontzettend blij! 


Integraal Kind Centrum (IKC)
 

Onze school verkent op dit moment of - en hoe - we ons verder kunnen ontwikkelen tot een kindcentrum. Zon kindcentrum kan vele vormen hebben. Een werkgroep heeft hierover vorig schooljaar al een visie op hoofdlijnen ontwikkeld. We zoeken nu uit of deze visie haalbaar is en gedragen wordt. Dit doen we samen met team, ouders en kinderen.

 

Tijdens een informatieavond in november hebben we al met zon 30 ouders van gedachten kunnen wisselen over wat een kindcentrum zou kunnen zijn en wat het voor ouders/school/team zou kunnen betekenen. Hieronder treft u de samenvatting van deze avond aan in de vorm van een flyer n de uitgebreide presentatie. 

Samenvatting presentatie Kindcentrum Wilhelmina 8 nov 2016.pdf

Presentatie infoavond Kindcentrum Wilhelmina 8 nov 2016.pdf

Ook een kort filmpje
over kindcentra is hieronder te vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=HnOYPSaRGdI

Mocht u meer willen weten, dan zijn wij uiteraard bereid antwoord te geven op uw vragen. En natuurlijk houden wij u op de hoogte, als er weer nieuws te melden is.

Directie Wilhelminaschool