Schooltijden en vakanties

Schooltijden 2021 - 2022
 
 
Dagen Ochtend Middag             Groepen     
maandag, dinsdag en donderdag 8:30 - 12:00 13:00 - 15:15 1 t/m 8
woensdag en vrijdag 8:30 - 12:30 vrij    1 t/m 8   
vrijdag vrij vrij Instroom

I.v.m. Corona:
  • Om 8:15 uur zijn de leerkrachten bij hun lokaal en kunnen de kinderen van de groepen 1 en 2 (met één ouder) het schoolterrein betreden en vanaf 8:20 uur naar het eigen lokaal gaan. Alle andere kinderen mogen naar binnen. 
  • Voor de rust in de groepen is het belangrijk dat alle kinderen op tijd in het lokaal aanwezig zijn, dus vóór 8:30 uur.
De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk - behalve voor de instroomgroep - en er is nog voldoende marge voor mogelijk onverwacht lesuitval.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan jaarlijks rond de 980 uren naar school.
Deze uren zijn verdeeld over gemiddeld 39 schoolweken. 


De schoolvakanties, studiedagen en vrije dagen schooljaar 2021-2022

 
Groepen 1&2 vrij Woensdag 13 oktober 2021
Studiedagen, alle kinderen vrij Donderdag 21 oktober en Vrijdag 22 oktober 2021
Herfstvakantie Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
Groepen 1&2 vrij Woensdag 8 december 2021
Kerstvakantie Vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022
Groepen 1&2 vrij Woensdag 26 januari 2022
Groepen 1&2 vrij Woensdag 23 februari 2022
Carnavalsvakantie Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Groepen 1&2 vrij Woensdag 23 maart 2022
2e Paasdag Maandag 18 april 2022
Groepen 1&2 vrij Woensdag 20 april 2022
Meivakantie Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Extra week, alle kinderen vrij Maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni 2022
Groepen 1&2 vrij Woensdag 6 juli 2022
Zomervakantie Maandag 25 juli t/m vrijdag 4 september 2022

 
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline